Falamos do Castro

Tratamentos

Protocolo de actuación

Antes de realizar calquera intervención, é primordial, por seguridade, balizar as zonas de traballo e de paso para evitar a afluencia de visitantes. Despois, lévanse a cabo unha serie de traballos previos que consisten na elaboración dunhas fichas de diagnose de cada estrutura, con debuxos e fotografías, e unha recollida de mostras de argamasas para posteriores análises: No castro existen dúas coloracións, unha ocre e outra vermella.

Nesta campaña, igual que na anterior, fanse dúas rozas da vexetación combinando medios manuais con medios mecánicos: unha ao inicio e outra ao final dos traballos. Deseguido, veñen os tratamentos de restauración, nos que a limpeza manual dos muros empregando escobas, paletíns e brochas, é común a todas as estruturas.

Como a meirande parte das alteracións rexistradas consisten en derrubes, laxes en mal estado, abombamentos ou perdas da verticalidade nos muros, etc. o procedemento a seguir, dun modo moi xeneral, consiste no desmonte ou a substitución das laxes deterioradas por outras en bo estado. Para isto, é necesario debuxar e siglar os muros a desmontar ou tratar, e despois recolocar as laxes na posición inicial rexistrada nos debuxos, con argamasa de cal hidráulico pigmentado segundo a coloración orixinal. Os tramos remontados diferéncianse colocando debaixo unha liña de puntos formada por pequenos cuarzos do xacemento.

E46 13

Desmontaxe dos muros

E46 17

Argamasa vermella

E46 18

Argamasa ocre

 

A protección final dos muros faise cubríndoos con lousas e terróns con herba. Aínda que este método poida resultar chocante, vén dando moi bos resultados.

E46 45

Colocación da lousa para protexer as cabeceiras dos muros

P1140418

Colocación de tepes sobre as lousas de protección

Para finalizar, só dicir que outro tipo de actuacións, tamén moi importantes e a miúdo esquecidas, son a realización de recheos e de drenaxes puntuais. Sendo a auga o principal factor de deterioración nun xacemento ao aire libre, estes últimos evitan os asolagamentos en áreas non desexadas e conducen as escorrentas ata onde non poidan supoñer un perigo para as estruturas, mentres que os recheos, ademais de facilitar a accesibilidade ao castro, protexen os muros sobreescavados do risco de derrube.

Esquema de protección das cabeceiras

Esquema de protección das cabeceiras