Falamos do Castro

Intervención na E42

Comeza a restauración do 2013 no castro de Viladonga pola estrutura 42. Despois  de todos os traballos previos comentados, e logo de documentar o estado actual das estruturas  eliximos empezar pola zona de intervención denominada espazo 6, por ser a que presenta menores problemas na súa actuación. Nesta aparecen cinco estruturas: E39, E40, E41, E42 y E43. Nas tres primeiras  só se procederá a unha mínima limpeza e á súa protección. As dúas ultimas están sendo obxecto dunha intervención máis profunda.  Comentamos a través de fotos os traballos que estamos acomentendo.

Vista xeral das cabeceiras limpas

Vista xeral das cabeceiras limpas

P1180444

Teresa debuxa o muro leste para a súa desmontaxe

Detalle dos debuxos de Teresa co siglado para o seu posterior montaxe

Detalle dos debuxos de Teresa co siglado para o seu posterior montaxe

Hector siglando as pedras segundo o esbozo feito

Hector siglando as pedras segundo o esbozo feito

Despois de siglar as pedras,  desmontan o muro leste que presenta unha reconstrución con cemento do 2003  e un derrubamento.

Despois de siglar as pedras, desmontan o muro leste que presenta unha reconstrución con cemento do 2003 e un derrubamento.

Aquí apréciase a reconstrución antes mencionada e vense as fiadas de pedra retiradas e colocadas para facilitar a súa colocación

Aquí apréciase a reconstrución antes mencionada e vense as fiadas de pedra retiradas e colocadas para facilitar a súa colocación

Eliminación do cemento da reconstrución que aparece ata a cimentación do muro.

Eliminación do cemento da reconstrución que aparece ata a cimentación do muro.

Toma de mostras para a realización das analises do cemento e as pedras da reconstrución así como doutros muros que nos dean  parámetros comparativos.

Toma de mostras para a realización das analises do cemento e as pedras da reconstrución así como doutros muros que nos dean parámetros comparativos.

Comezamos a montar o muro.. O luns máis

Comezamos a montar o muro.. O luns máis

Advertisements

Os comentarios están pechados.